Beste bezoeker,
Wiki.obdeventer.nl  gaat na bijna 10 jaar stoppen. Tot 1 januari kunt u alle inhoud nog raadplegen. Daarna niet meer. Afgezet tegen het gebruik neemt het actueel houden van de informatie te veel tijd in beslag. De afgelopen jaren zijn er flink wat online bronnen bijgekomen met dezelfde aandachtsgebieden. Vanaf 1 januari sturen we u automatisch door naar een pagina op de website van de Bibliotheek Deventer met een overzicht van websites en databanken met maatschappelijke en literaire dossiers/inhoud.
De Bibliotheek Deventer

Dossier Dyslexie

Uit Wiki.obdeventer.nl
Ga naar: navigatie, zoeken
Afbeelding dossier Dyslexie.jpg


Dyslexie is een leerstoornis die zorgt voor problemen met voornamelijk lezen, spelling en schrijven. 'Dys' betekent verstoord functioneren en 'lexie' betekent 'woord', vandaar dat dyslexie ook wel eens woordblindheid wordt genoemd. De officiële definitie luidt: ‘een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau’. Dyslexie kan zowel bij kinderen als volwassenen voorkomen.


Bron: GezondheidspleinAdressen

Organisaties in de gemeente Deventer e.o., actief op het gebied van dyslexie.


  • Braams (Diagnostisch onderzoek en behandeling van leerstoornissen)

Hanzeweg 20
7418 AT Deventer
telefoon (0570) 63 00 25
fax (0570) 60 78 32
https://www.braams.nl
E-mail: info@tbraams.nl

  • Balans

Balans Digitaal
Balans zet zich in voor een verbetering van het leer- en leefklimaat van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Balans wil hiermee de ontwikkeling van deze kinderen een optimale kans geven en bijkomende problemen zoveel mogelijk voorkomen.

  • I Teach

Iteach Deventer
I teach bied dyslexiebegeleiding. Ook kan je terecht voor bijles en huiswerkbegeleiding basisonderwijs, voortgezet onderwijs tot en met de onderbouw. Ook verzorgd I teach dyslexie cafés in Deventer.

  • Sine Limite (Federatief samenwerkingsverband Passend onderwijs Deventer e.o.)

Koningin Wilhelminalaan 9
Postbus 580
7400 AN Deventer
Telefoon: 0570-638577
http://www.sinelimite.nl
E-mail: wsns@po-deventer.nl

Organisaties, die producten en diensten leveren voor mensen met dyslextie zijn te vinden in de Sociale kaart van Deventer.Beeld- en geluidsfragmenten voor kinderen

Wat is dyslexie

B&G Filmpje Wat is dyslexie.jpg Hoe vertel je je klasgenoten wat dyslexie is. Je mag dan moeite hebben met lezen en schrijven, maar je bent zeker niet dom! Er zijn genoeg mensen met dyslexie die een hoop hebben bereikt. Niet ondanks hun dyslexie, maar dankzij dyslexie. 2015


Dyslexie op de Basisschool

B&G Dyslexie op basisschool.jpg Deze documentaire is gemaakt door leerlingen van basisschool De Werkplaats in Bilthoven. Zij deden een project aan de Basisuniversiteit, samen met Hans van de Velde, ambassadeur van vereniging Woortblind (dyslexie). 2014


DTVKids - kinderen vertellen uit eigen ervaring over dyslexie

B&G DTV kids kinderen vertellen.jpg N.a.v. online onderzoek presenteren de kinderen het antwoord middels deze videopresentatie. 2013


Dyslexie & Dyscalculie

B&G Dyslexie en dyscalculie.jpg Balans heeft samen met Keikiz tv een filmpje gemaakt over dyslexie en dyscalculie. Bij Keikiz tv maken ze filmpjes voor kinderen die graag wat meer willen weten over een onderzoek of behandeling in het ziekenhuis, of over de ziekte of stoornis die ze hebben. 2013


Klokhuis dossier over dyslexie

Klokhuis dossier 1-11-11.jpg Je ziet het niet aan de buitenkant of iemand dyslexie heeft. Je wordt ermee geboren. In veel gevallen is het erfelijk. Op deze Klokhuis pagina vind je informatie over dyslexie een aantal links naar dyslexie-sites.Beeld- en geluidsfragmenten voor jongeren en ouders

Dyslexie in Beeld!

B&G Dyslexie in Beeld.jpg Lezen en spellen, het ene kind pakt het heel vlot op, bij het andere kind gaat het soms moeizaam. Heeft een kind grote moeite met lezen en spelling? Dan kan er eventueel sprake zijn van dyslexie. Uitzending van Marant 2016


Dyslexie ervaring lezen

B&G Dyslexie ervaring lezen.jpg Hoe lastig is het om iets te moeten voorlezen en samen te vatten terwijl je het lezen niet onder controle kunt krijgen? Niet dyslecten hebben bij ons die ervaring op gedaan om hun dyslectische leerlingen echt te kunnen begrijpen. 2015


Dyslexie daagt uit

B&G Dyslexie daagt uit.jpg Daan krijgt vanaf groep 3 het steeds moeilijker op school. Hij heeft dyslexie. 2014


Ervaringsverhaal Trudy: Davis counseler

B&G Ervaringsverhaal Trudy.jpg Trudy kwam met de Davis-methode in aanraking omdat haar dochter erg dyslectisch was. Ze las het boek 'de gave van dyslexie', in eerste instantie begreep ze de methode niet, maar ze las het boek later nog een keer en het kwartje viel. 2014


Hoezo dyslexie

B&G Hoezo dyslexie.jpg Dyslexie in het voortgezet onderwijs. Filmpje van masterplan Dyslexie 2014


Studeren met dyslexie

Studeren met dyslexie 2013.jpg Informatiefilm voor leraren in het voortgezet onderwijs

Uit onderzoek blijkt dat onder docenten nog veel onwetendheid bestaat over dyslexie. Informatie wordt gegeven over de oorzaken van dyslexie, de diagnosestelling, dyslexiebeleid binnen het hoger onderwijs en de impact van dyslexie op studievaardigheden. Universiteit Utrecht 2013.


Wat is Dyslexie?

B&G Wat is dyslexie klokhuis.jpg Dyslexie is een moeilijk woord voor niet goed kunnen lezen en/of spellen. In het filmpje van Het Klokhuis zie je wat dyslexie is. 2012


Ervaringsverhaal Tijn en Chantal over Davis counceling

B&G ervaringsverhaal Tijn.jpg Filmpje op de website DDA Davis Dyslexie Assosiation NederlandFolders en artikelen

(klik op een titel om naar de folder te gaan)

Folder Uw kind en dyslexie.jpg

Techische maatjes bij dyslexie2.jpg

Uw kind en dyslexie
Een kleine groep kinderen met dyslexie profiteert onvoldoende van de

basisondersteuning door de school. Hun dyslexie is te ernstig om binnen de mogelijkheden van de school te kunnen begeleiden. Deze kinderen komen in aanmerking voor individuele behandeling door een dyslexiezorgaanbieder. Brochure van Onderwijszorg Nederland.


Technische maatjes bij dyslexie
Brochure schetst de mogelijkheden die ICT-middelen dyslectische leerlingen kunnen bieden om het lezen en schrijven te ondersteunen.


Folder Stelselwijziging jeugd.jpg Folder Dyslexie korte uitleg Balans.jpg
Stelselwijziging jeugd
Folder Handreiking dyslexiezorg onder de jeugdwet. Voor gemeenten en samenwerkingsverbanden Uitgave ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport en ministerie van veiligheid en justitie.


Dyslexie; korte uitleg over ernstige
lees- en spellingsproblemen

Beknopte uitleg over dyslexie.
Deze folder is een uitgave van de oudervereniging Balans.


Artikelen

Wat is dyslexie?
Artikel over dyslexie op gezondheidsplein 2015.

Kinderboeken met dyslexieletters
Speciaal voor jonge lezers met dyslexie geeft uitgeverij Kluitman een aantal populaire jeugdboeken opnieuw uit, gezet uit het lettertype Dyslexie van de Nederlandse ontwerper Christian Boer. Artikel verschenen in NRC Handelsblad op 17 augustus 2012.

Nederlander ontwerpt dyslect –vriendelijk alfabet
De dyslectische Christian Boer werd grafisch ontwerper en besloot het alfabet in zijn voordeel aan te passen. Het resultaat is zo ‘dyslect-vriendelijk’ dat hij wereldwijd meer mensen aan het lezen krijgt. De Universiteit Twente testte zijn ontwerp door 21 dyslectici op universitair niveau anderhalf jaar teksten in het lettertype (font) van Boer voor te leggen. (datum onbekend)Boeken over dyslexie

(klik op een titel om naar de catalogus te gaan)

Literatuur Dysexie en leesproblemen.jpg

Literatuur Dyslexie voor dummies.jpg

Dyslexie en leesproblemen
Arga Paternotte (2015)
Naslagwerk voor ouders met een dyslectisch kind. De inhoud geeft ook informatie over de Jeugdwet die per 1 januari 2015 van kracht is, waardoor de vergoedingsregeling dyslexie onder verantwoordelijkheid van de gemeenten is gekomen. Ook wordt ingegaan op de gevolgen van de invoering van Passend Onderwijs.
Dyslexie voor dummies
Tracey Wood (2014)
Praktische informatie voor ouders en leerkrachten. Een informatief boek dat niet alleen beschrijft wat dyslexie is, maar ook wat ouders kunnen doen in hun omgang met hun kind en met docenten van zowel de basisschool als in het voorgezet onderwijs.

Literatuur Mijn kind & dyslexie.jpg

Dyslexie Survivalgids 2013.jpg

Mijn kind & dyslexie
Rietje Kranen (2013)
Hoe begeleid je een kind dat dyslectisch is? Praktisch boek voor ouders van basisschoolleerlingen. Ook is het Leerlingvolgsysteem (LVS) beschreven en verwante onderwerpen zoals het vergoedingssysteem, een dyslexieverklaring, de betekenis van D- of E-scores bij toetsen en CITO-toetsen en hulpmiddelen
De dyslexie survivalgids
Annemie de Bondt (2013)
Wat is dyslexie en hoe kun je daar goed mee omgaan? Met quizvragen, mopjes en stripachtige tekeningen in zwart-wit en blauw. Vanaf ca. 9 t/m 12 jaar.Websites voor kinderen

Spreekbeurt over dyslexie

Braams en Partners spreekbeurt dyslexie.jpg Handvaten voor een spreekbeurt dyslexie voor het voortgezet onderwijs op de website van Braams.


Makkelijk lezen op Leesplein

Leesplein MLP.jpg Door verschillende oorzaken leren niet alle kinderen even snel en gemakkelijk lezen. Typ in de zoekbalk van Leesplein: makkelijk lezen. Hier vind u tips voor geschikte kinderboeken over verschillende onderwerpen.Websites voor volwassenen

Balans Digitaal

Website Balans Digitaal.jpg Balans is een Landelijke vereniging met informatie en advies en training / workshops voor ouders van kinderen met een leer – en of gedragsstoornis, oa voor dyslexie.


Impuls en woortblind

Website Impuls en woortblind.jpg Impuls & Woortblind is een belangenvereniging voor mensen met oa dyslexie. Het Netwerk organiseert om de 2 maanden een middag waarop volwassenen met dyslexie hun ervaringen kunnen delen aan de hand van een thema. Daarnaast neemt Impuls & Woortblind deel aan diverse projecten waarin meer kennis van en begrip voor de doelgroep centraal staan.


Sine Limite

Sine Limite.jpg Sine Limite is een samenwerkingsverband van alle basisscholen in Deventer en tien basisscholen in de regio. Het samenwerkingsverband ondersteunt school, kind en ouders om het kind op school optimale ontwikkelingskansen te bieden. Samen met betrokkenen wordt op zoek gegaan naar oplossingen en passende onderwijszorg.


Stichting Taalhulp

Stichting taalhulp .jpg Stichting Taalhulp is een landelijke stichting die gespecialiseerd is in onderzoek en behandeling van lees- en spellingproblemen (dyslexie) bij kinderen en volwassenen.


Davis Counseling

Davis Counseling.jpg Ronald Davis verkeerde tot zijn achtendertigste in de situatie dat zelfs het lezen van een straatnaam een half uur kostte. Tot overmaat van ramp kon hij tot zijn zeventiende niet spreken. Ron Davis ontdekte dat zijn dyslexie te maken had met non-verbaal denken en desoriëntatie. Nu geeft hij lezingen om het ouders mogelijk te maken kinderen uit de situatie te helpen waar hijzelf jarenlang in zat. Niet ondanks zijn dyslectische problemen, maar dankzij zijn gave werd Davis ingenieur en heeft hij onder meer apparatuur ontwikkeld bij de NASA.


Stichting Dyslexie Fonds

WebsitSDF.jpg De Stichting Dyslexie Fonds (SDF) is opgericht in 1985 met als belangrijkste doel de bevordering en ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dyslexie.


Stichting dyslexie Nederland

WebsiteStichting dyslexie Nederland.jpg De Stichting Dyslexie Nederland (SDN) spant zich in voor de overdracht van wetenschappelijke kennis over dyslexie naar professionals in het onderwijs en de zorg.


Makkelijk Lezen op Leesplein

Leesplein MLP.jpg Door verschillende oorzaken leren niet alle kinderen even snel en gemakkelijk lezen. In deze rubriek van het Leesplein wordt aangegeven hoe u geschikte kinderboeken kunt vinden en hoe u kinderen kunt stimuleren tot lezen.


ICT oplossingen

Lexima Handige hulpjes.jpg Lexima biedt ICT hulpmiddelen bij dyslexie of andere lees-, schrijf- of taalproblemen.


Edu app

Website Edu App.jpg Apps voor dyslextische leerlingen. Werken met tablets, laptops of een digibord om het leerproces te bevorderen. Op Eduapp vindt u inhoudelijke informatie, om met anderen kennis uit te wisselen en te ontdekken wat voor moois er digitaal allemaal mogelijk is. Zoek op vakgebied, leeftijd en zelfs specifiek op leergebied om digitaal lesmateriaal en educatieve apps voor het basisonderwijs/primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te vinden.


Dyslexion

Website Dyslexion.jpg Uitgeverij Dyslexion geeft boeken uit in een speciaal gemaakte letter die voor de meeste mensen met dyslexie gewoon lekker leest.


Dyslexiefont

Website Dyslexiefont.jpg Christian Boer is grafisch ontwerper en dyslectisch. Hij ontwierp een dyslectisch alfabet. Dyslexie wordt veroorzaakt door een verstoring in de koppeling tussen geschreven letters en de bijbehorende klanken.’Christian Boer’ s nieuwe lettertype font zal de wereld voorlopig niet verlossen van dyslexie,maar zijn inspanningen maken het lezen en schrijven wel makkelijker.